Vastuullisuus

B10 tarjoaa asiakkailleen kustannus­tehokkaan ja läpi­näkyvän tavan toteuttaa tuottavaa ja vastuullista sijoittamista perinteisissä ja vaihto­ehtoisissa omaisuusluokissa.

Kestävä sijoittaminen

B10 on suomalainen yksityisesti omistettu sijoitus­palvelu­yhtiö. Se toteuttaa omassa liike­toiminnassaan vastuullisen yrityksen toiminta­tapoja ja on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen. B10 on FINSIF – Finland’s Sustainable Investment Forum -yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen tarkoitus on edistää suomalaisten ammattimaisten sijoittajien vastuullista sijoittamista.

Seuraamme ja analysoimme aktiivisesti kestävän sijoittamisen nopeaa kehitystä. Edistämme asiakkaidemme sijoitusten ESG- ja SDG-tavoitteiden saavuttamista pitkän tähtäyksen riski­korjattuja tuottoja parantavalla tavalla.

Kestävä sijoittaminen on voimakkaasti kasvava teema ja olennainen osa modernia varain­hoitoa. Tunnemme vastuullisen ja kestävän sijoittamisen tarjoamat mahdollisuudet ja konkreettiset haasteet. Oikein toteutettuna vastuullinen sijoittaminen tarjoaa pitkällä tähtäyksellä sijoittajalle houkuttelevan riski­korjatun suhteellisen tuoton verrattuna salkkuihin, joissa kestävän sijoittamisen osa-alueita ei ole otettu huomioon.

Kestävän sijoittamisen kehitysaskeleet

B10 salkunhoito käyttää kattavaa valikoimaa sijoitus­instrumentteja perinteisissä ja vaihto­ehtoisissa omaisuus­luokissa. Toteutamme asiakkaillemme modernin varain­hoidon instrumenteilla vastuullisen sijoittamisen kriteerit täyttäviä yksilöllisiä sijoitus­ratkaisuja kustannus­tehokkaalla ja läpi­näkyvällä tavalla.

B10 allokaatio­salkunhoito kattaa kestävän sijoittamisen teemat ja trendit. Olemme integroineet vastuullisen sijoittamisen näkö­kulman osaksi sijoitus­instrumenttien ja sijoitus­strategioiden valinta­prosessia. Vahvistamme likvidien omaisuus­luokkien sijoitus­salkkujen tuotto-odotuksia allokoimalla varoja vastuullisen sijoittamisen kriteerien mukaisesti rakennettuihin sijoitus­instrumentteihin. Globaaleissa osake­sijoituksissa sijoitus­salkkujemme ja käyttämiemme sijoitus­instrumenttien vastuullisuus­luokitus on markkinoiden keski­määräistä luokitusta korkeampi.

Alternatiivi­strategioissa valitsemme yhteistyö­kumppaneita, joilla on selkeä vastuullisuus­politiikka ja sijoitus­kohteita, jotka toteuttavat kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Olemme sijoittaneet asiakkaidemme varoja kestävään globaaliin maatalous­tuotantoon ja rahoittaneet uusiutuvan energian­tuotannon hankkeita sekä yritysten energia­tehokkuus­investointeja. Lisäksi kiinteistö­strategiamme Aasiassa on ollut vertailu­ryhmänsä paras kestävän kiinteistö­sijoittamisen mittareilla arvioituna.

Lisätietoja vastuullisen sijoittamisen periaatteistamme oheisessa liitetiedostoissa:

B10 vastuullisen sijoittamisen periaatteet

B10 SFDR tiedot varainhoitopalvelussa