Family Office

B10 Family Office tarjoaa varakkaille yksityishenkilöille ja yrittäjäperheille laajaa omaisuuden strategista suunnittelua ja varallisuudenhoitoa.

Family Office -palvelumme

Rakennamme yhdessä asiakkaan kanssa hänen tilanteeseensa ja tavoitteisiinsa sopivan, täysin yksilöllisen sijoitus­strategian, joka ottaa huomioon asiakkaan yritys­toiminnan ja muun varallisuuden. Strategia toteutetaan markkinoiden tehokkaimmilla instrumenteilla globaalisti hajauttaen. Tärkeä osa Family Office -palveluamme on varallisuus­suunnittelu, jonka keskeisiä teemoja ovat omistaja­tahto, omistus­rakenteet, pääomien tehokas käyttö sekä verojärkevyys.

 • Tavoitteiden määrittely
 • Kassavirtatarpeet
 • Sijoitusfilosofia
 • Sijoitushorisontti
 • Tuottotavoitteet
 • Omistusrakenteet
 • Jäämistösuunnittelu
 • Verojärkevyys
 • Kansainväliset tilanteet
 • Pääomien tehokas käyttö
 • Strateginen allokaatio
 • Taktinen allokaatio
 • Alternatiivisijoitukset
 • Riskiprofiili
 • Kassavirta
 • Instrumentaatio
 • Verotus
 • Likviditeetti
 • Kustannustehokkuus
 • Ajoitus
 • Raportointi
 • Salkun sisältö ja tuoton lähteet
 • Riskienhallinta
 • Ulkoisten managerien arviointi
 • Skenaarioanalyysit
 • Perheen arvot
 • Omistajatahto
 • Jälkipolven koulutus
 • Vastuullinen omistajuus
 • Perheen strategia

Miten eroamme pankeista

Tyypillinen
Private Bank
vs B10 Family Office
Täyden valta­kirjan varain­hoito Palvelu­malli Täysin yksilöl­linen palvelu
Likvidit korot ja osakkeet sekä koti­maiset kiinteistöt Sijoitus­universumi Kaikki omaisuus­luokat ja -lajit globaalisti
Malli­salkut Salkun­hoidon toiminta­malli Yksilöllinen sijoitus­toiminta
Konsernin omat sijoitus­rahastot Käytettävät sijoitus­instrumentit Markkinoiden parhaat instrumentit
Kotimainen Kansain­välinen aspekti Täysin kansain­välinen
Perus­palvelut Varallisuus­suunnittelu ja juridiikka Laaja varallisuus­suunnittelu
> 500.000 € Asiakkaan kokonais­varallisuus > 5.000.000 €
> 250.000 € Hoidettava varallisuus > 1.000.000 €
Tuhansia asiakkaita Asiakas­määrä 50-100 asiakasta
Paljon piilo­kuluja Palkkio­rakenne Täysin läpi­näkyvä

Riippumaton

B10 Family Officen toiminta perustuu itsenäisyyteen ja aitoon riippumat­tomuuteen rahoitus­alan palvelun­tarjoajista, rahasto­yhtiöistä, pankeista tai muista finanssi­alan toimijoista. Meillä ei ole omia sijoitus­tuotteita tai niihin liittyvää ansaintaa, vaan sijoitamme asiakkaiden varat hyödyntäen markkinoiden parhaita ja kustannus­tehokkaimpia sijoitus­instrumentteja. Asiakkaan ja B10:n intressit ovat täysin yhtenevät kokonais­varallisuuden kehityksen ja kustannusten osalta.

Teemme yhteistyötä kansain­välisten investointi­pankkien, riippumat­tomien tutkimus­laitosten sekä johtavien sijoitus­organisaatioiden ja vakuutus­yhtiöiden kanssa. Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaimman palvelu­valikoiman, parhaat sijoitus­instrumentit ja pääsyn kaikille markkinoille.

Kokonaisvaltainen

B10 Family Office -palvelussa tarkastellaan asiakasta kokonaisuutena huomioiden perhe, yritys­toiminta, muu varallisuus ja kiinteistö­omaisuus. Suunnittelemme jokaiselle asiakkaallemme yksilöllisen kokonaisuuden, joka tukee perheen tavoitteiden, arvojen, elämäntyylin ja omistajatahdon toteutumista parhaiten.

Family Office -palvelun kokonaisuus

Tehokas toteutus

B10 Family Office rakentaa likvidien omaisuus­luokkien sijoitus­salkut ETF-indeksi­osuuksilla ja muilla sijoituksilla. Vaihto­ehtoisissa omaisuus­luokissa salkut toteutetaan suorilla sijoituksilla tai yhteis­sijoitus­rakenteilla.

Toiminta­tapamme palvelee aina asiakkaan tavoitteiden toteutumista, oli tavoite sitten konservatiivinen varallisuuden säilyttäminen, tuotto­hakuinen sijoittaminen tai sijoitus­varallisuudesta saatavan kassavirran maksimointi.