Alternatiivit

Alternatiivi­sijoitukset ovat olennainen osa B10:n sijoitus­toimintaa ja luonteva jatke perinteisten omaisuus­luokkien allokaatio­varain­hoidolle. Tarjoamme asiakkaillemme kanavan räätälöidyn ja globaalisti hajautetun alternatiivi­salkun kustannus­tehokkaaseen rakentamiseen ja dynaamiseen hoitamiseen.

Mitä alternatiivisijoitukset ovat?

Alternatiivi­sijoituksilla tarkoitetaan kasvavaa valikoimaa ei-perinteisiä sijoitus­strategioita ja omaisuus­luokkia. Asiakkaidemme tyypillisiä alternatiivi­strategioita ovat olleet sijoitukset kiinteistöihin, hedge-rahastoihin tai listaamattomiin osakkeisiin. Viime vuosina alternatiivi­sijoituskohteiden valikoima on tästä laajentunut merkittävästi.

Uusia sijoitus­mahdollisuuksia tarjoavat mm. listaamattomat velka- ja luotto­riski­sijoitukset yritys­toiminnan tai kiinteistö­kehittämisen rahoittamiseksi, oman tai vieraan pääoman sijoitukset yhteiskunnan tai yritys­toiminnan infrastruktuuriin, globaalit maa- ja metsä­talous­sijoitukset, kansain­välisen kaupan rahoitus sekä leasingrahoitus.

Miksi lisätä sijoituksia alternatiiveihin?

Nostaa tuottoa

Vahvistaa kassavirtaa

Tehostaa hajautusta

Pienentää riskejä

Alternatiivi­sijoitukset nostavat salkun tuotto-odotusta, kasvattavat salkun juoksevaa kassa­virta­tuottoa, tehostavat kokonais­varallisuuden hajautusta ja vakauttavat arvon­kehitystä yli markkina- ja taloussyklien. Alternatiivi­strategioiden pitkä sijoitus­horisontti sopii erinomaisesti asiaka­skuntamme sukupolvet ylittävään ajattelutapaan.

Alternatiivit ovat usein vähemmän likvidejä ja läpi­näkyviä sekä rakenteeltaan perinteisiä sijoitus­kohteita vaativampia toteuttaa. Strategiat voivat käyttää sijoitus­toiminnassaan velka­vipua ja niiden tuotto­jakaumat poikkeavat perinteisten markkinoiden vastaavista.

Alternatiivi­sijoittaminen vaatii pitkää kokemusta sekä osaamiseen ja ajan­käyttöön riittäviä resursseja sijoitus­kohteiden analyysin, tutkimisen, sijoitusten toteuttamisen ja kriittisen monitoroinnin varmistamiseksi.

B10 – kokenut alternatiivisijoittaja

Avain­henkilöillämme on pitkäaikainen kokemus ja osaaminen tuloksellisesta sijoittamisesta alternatiiveihin ja vaihtoehtoisiin omaisuus­luokkiin. Toteutamme asiakkaidemme alternatiivi­sijoitukset itsenäisesti ja yhdessä tarkoin valittujen yhteis­työ­kumppaneiden kanssa. Alternatiivi­sijoittaminen tukee ja täydentää asiakkaiden kokonais­varallisuuden sijoitus­toimintaa ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Olemme toteuttaneet asiakkaidemme salkkuihin useita eri­tyyppisiä alternatiivi­sijoituksia. Perinteiset transaktiot ovat liittyneet kiinteistöihin ja kiinteistö­kehittämiseen. Uusista omaisuus­luokista aktiivisia sijoituksia on tehty erilaisiin yksityisen velka­rahoituksen strategioihin, globaaleille kiinteistö­markkinoille, arvo­paperistettuihin velka­instrumentteihin, eurooppalaisiin yritys­lainoihin, globaaliin viljelys­maahan, pankkien regulaatio­pääoma-transaktioihin sekä opportunistisiin erityisrahoitusstrategioihin.